Privacy Policy

این بیانیه در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی ما مربوط به PrivateJetCharter24.com است. با استفاده از سایت، شما با شرایط مندرج در اینجا موافقت می کنید. برای اهداف سیاست حفظ حریم خصوصی ما، اطلاعات شخصی به معنای هرگونه اطلاعاتی است که شما به ما ارسال می کنید و شما را شناسایی می کند و شامل نام، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل و غیره می شود. PrivateJetCharter24 اطلاعات شخصی را تنها زمانی جمع آوری می کند که شما آن را برای ما ارسال کنید. خط مشی ما این است که این اطلاعات را محرمانه نگه داریم و از آن فقط برای هدفی که برای آن ارسال شده یا برای بهبود استفاده مشتریانمان از سایت و/یا برای تحقیقات بازاریابی استفاده کنیم. ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در هر زمانی بخش هایی از این سیاست حفظ حریم خصوصی را تغییر، اصلاح، اضافه یا حذف کنیم. ممکن است بخواهید به صورت دوره‌ای سایت را برای تغییرات این خط‌مشی بررسی کنید، زیرا ادامه استفاده شما از سایت پس از ارسال تغییرات در این خط‌مشی به این معنی است که این تغییرات را می‌پذیرید. اگر می خواهید از پایگاه داده ما حذف شوید، می توانید به ما ایمیل بزنید: info@PrivateJetCharter24.com و مطابق با آن به ما دستور دهید.