Privacy Policy

Deze verklaring over ons privacybeleid heeft betrekking op PrivateJetCharter24.com. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de hierin uiteengezette voorwaarden. Voor de doeleinden van ons privacybeleid betekent persoonlijke informatie alle informatie die u aan ons verstrekt en die u persoonlijk identificeert en uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz. omvat. PrivateJetCharter24 verzamelt alleen persoonlijke informatie wanneer u deze aan ons verstrekt. Het is ons beleid om deze informatie vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze is verstrekt of om het gebruik van de site door onze klanten en/of voor marktonderzoek te verbeteren. We behouden ons het recht voor om delen van dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is mogelijk dat u de site periodiek wilt controleren op wijzigingen in dit beleid, aangezien uw voortgezet gebruik van de site na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid betekent dat u deze wijzigingen accepteert. Als u uit onze databases wilt worden verwijderd, kunt u ons een e-mail sturen op: info@PrivateJetCharter24.com en ons dienovereenkomstig instrueren.