Privacy Policy

Šis paziņojums par mūsu privātuma politiku attiecas uz vietni PrivateJetCharter24.com. Izmantojot vietni, jūs piekrītat šeit izklāstītajiem noteikumiem. Mūsu Privātuma politikas izpratnē Personiskā informācija nozīmē jebkādu informāciju, ko iesniedzat mums un kas jūs personīgi identificē, un ietver jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt. PrivateJetCharter24 ievāc personas informāciju tikai tad, kad jūs to iesniedzat mums. Mūsu politika ir saglabāt šo informāciju kā konfidenciālu un izmantot to tikai tiem nolūkiem, kādiem tā tika iesniegta, vai lai uzlabotu mūsu klientu vietnes izmantošanu un/vai mārketinga pētījumiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt, modificēt, pievienot vai dzēst šīs Privātuma politikas daļas. Iespējams, vēlēsities periodiski pārbaudīt Vietni, vai šajā politikā nav notikušas izmaiņas, jo, turpinot lietot vietni pēc izmaiņu publicēšanas šajā politikā, jūs piekrītat šīm izmaiņām. Ja vēlaties tikt noņemts no mūsu datu bāzēm, varat nosūtīt mums e-pastu uz: info@PrivateJetCharter24.com un sniegt mums attiecīgus norādījumus.