Privacy Policy

Ova Izjava o našoj politici privatnosti odnosi se na PrivateJetCharter24.com. Korištenjem stranice pristajete na ovdje navedene uvjete. Za potrebe naše politike privatnosti, osobni podaci označavaju sve podatke koje nam dostavite i koji vas osobno identificiraju i uključuju vaše ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte itd. PrivateJetCharter24 prikuplja osobne podatke samo kada nam ih dostavite. Naša je politika da ove podatke čuvamo kao povjerljive i koristimo ih samo u svrhu za koju su dostavljeni ili za poboljšanje korištenja stranice i/ili za marketinško istraživanje naših kupaca. Zadržavamo pravo izmjene, modifikacije, dodavanja ili brisanja dijelova ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Možda ćete htjeti povremeno provjeravati Stranicu zbog promjena u ovoj Politici, budući da će vaša daljnja upotreba Stranice nakon objave izmjena ove Politike značiti da prihvaćate te promjene. Ako želite biti uklonjeni iz naših baza podataka, možete nam poslati e-poštu na: info@PrivateJetCharter24.com i dati nam odgovarajuće upute.