Privacy Policy

Niniejsze Oświadczenie dotyczące naszej Polityki Prywatności dotyczy PrivateJetCharter24.com. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie. Dla celów naszej Polityki Prywatności, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które nam przekazujesz, które identyfikują Cię osobiście i obejmują Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. PrivateJetCharter24 gromadzi Dane Osobowe tylko wtedy, gdy je do nas prześlesz. Naszą polityką jest zachowanie poufności tych informacji i wykorzystywanie ich wyłącznie w celu, w jakim zostały przesłane, lub w celu poprawy korzystania przez naszych klientów z Witryny i/lub do badań marketingowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Możesz okresowo sprawdzać Witrynę pod kątem zmian w niniejszej Polityce, ponieważ dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce oznacza akceptację tych zmian. Jeśli chcesz zostać usunięty z naszych baz danych, możesz wysłać do nas e-mail na adres: info@PrivateJetCharter24.com i odpowiednio nas poinstruować.